MOKYKLA

 

 

Mokyklos istorija

       Akmenynų pradžios mokykla, įkurta 1918 m. balandžio 15 d., veikė pas ūkininkus Aleksandrą Vasiliauską, Mykolą Kirilevičių, Praną Varanką, Jurgį Asijavičių, Jurgį Misiukevičių, Juozą Bertešką. Pirmasis mokytojas Andrius Papečkys, 1931-1941 metais – Jonas Juodeška.

        1939 m. pastatytas naujas mokyklas pastatas.

        Mokyklos raidos etapai:

        1918-1949 – pradinė mokykla

        1949-1954  - septynmetė mokykla

        1954- 1962 – vidurinė mokykla, Kalvarijos rajonas

        1962- 1989 – aštuonmetė mokykla, Kapsuko rajonas

        1989-1994 – devynmetė mokykla, Kapsuko rajonas

        1987-1988 – nepilna vidurinė mokykla, Kapsuko rajonas

        1993 – pagrindinė mokykla, Marijampolės rajonas

        2000 -  pagrindinė mokykla, Kalvarijos savivaldybė

        1964 m. pastatytas aštuonių klasių priestatas.

        1972 m. įkurti lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, fizikos, užsienio kalbų kabinetai.

        1988 m. mokytojas Algimantas Babeckas įkūrė mokyklos muziejų.

Mokyklą baigė apie 1250 mokinių, dirbo  apie 160 mokytojų.

Mokyklos direktoriai:

       1948-1951   - Silvestras Svenciūnas

        1951-1958 - Leonas Sincevičius

        1958-1962 - Justinas Šačkus

        1962-1963 - Gediminas Turūta

        1963-1970 - Ferdinandas Tamošaitis

        1970-1971 - Alytė Grabauskienė

        1972-2008 - Aldona Kraukšlienė

        2008  -         Alė  Marija Sidarienė

Mokyklos pavaduotojai:

        1959-1967 - Gedeminas Turūta

        1967-1971 - Alytė Grabauskienė

        1971-1972 - Aldona Kraukšlienė

        1974-1979 - Joana Jakubonienė

        1980-1981 - Regina Drižnienė

        1985-1989 - Milda Alesiūtė

        1998-1999 - Albinas Niuklys

        2001-2009 - Janina Šmigelskaitė

        2009-2010 - Gerda Palšienė

        2010-2011 - Eglė Jakšaitytė

        2011-        - Janina Šačikauskienė

Šiuo metu mokykloje dirba buvę jos mokiniai:

Direktorė Alė Marija Sidarienė (Kraukšlytė)

Matematikos vyresnioji mokytoja Anelė Botyrienė (Virbickaitė)

Istorijos mokytojas metodininkas Algimantas Babeckas

Pavaduotoja ugdymui Janina Šačikauskienė (Šmigelskaitė)

Nuo 2003 m. liepos 1 d. prie Akmenynų pagrindinės mokyklos buvo prijungtas Aistiškių pradinės mokyklos skyrius. 2007 m. sumažėjus mokinių skaičiui Aistiškių skyrius buvo uždarytas.

Nuo 2014 m. rugsėjo 19 d. mokyklai priklauso Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos Aistiškių universalus daugiafunkcis centras.

 

 

 

PAMOKŲ LAIKAS

 

1.   830  -  915

2.   925  - 1010

3. 1020  - 1105

4. 1125  - 1210

5. 1230  - 1315

6. 1325  - 1410

7. 1420  - 1505